Instytucje zarządzające

Państwa członkowskie zobowiązane są do zarządzania programami współfinansowanymi ze środków polityki spójności Wyznaczona do tego celu instytucja zarządzająca zapewnia informacje na temat programu, wyznacza projekty i monitoruje ich realizację. Wybierz kraj i zobacz, jakie instytucje zarządzające są odpowiedzialne w nim za nadzór nad projektami. Więcej informacji na temat programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) można znaleźć na stronie internetowej ESF.

Łotwa

Latvijas Republikas Finanšu ministrija

Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvia

Tel. : +371-67095405
E-mail. : pasts@fm.gov.lv

Web

Ministry of Environmental Protection and Regional Development of the Republic of Latvia

Peldu str. 28
LV-1050 Riga

Web