Instytucje zarządzające

Państwa członkowskie zobowiązane są do zarządzania programami współfinansowanymi ze środków polityki spójności Wyznaczona do tego celu instytucja zarządzająca zapewnia informacje na temat programu, wyznacza projekty i monitoruje ich realizację. Wybierz kraj i zobacz, jakie instytucje zarządzające są odpowiedzialne w nim za nadzór nad projektami. Więcej informacji na temat programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) można znaleźć na stronie internetowej ESF.

Irlandia

Border, Midland and Western Regional Assembly

The Square, Ballaghaderreen, Co. Roscommon, Ireland

Tel. : +353 94 9862970
E-mail. : info@nwra.ie

Web

Southern & Eastern Regional Assembly

Assembly House, O'Connell Street
Waterford, Ireland

Tel. : +353 051 860700
E-mail. : info@southernassembly.ie

Web