Instytucje zarządzające

Państwa członkowskie zobowiązane są do zarządzania programami współfinansowanymi ze środków polityki spójności Wyznaczona do tego celu instytucja zarządzająca zapewnia informacje na temat programu, wyznacza projekty i monitoruje ich realizację. Wybierz kraj i zobacz, jakie instytucje zarządzające są odpowiedzialne w nim za nadzór nad projektami.

Węgry

Ministry of National Economy, Managing Authority for Regional Development Programmes

József nádor
1051 Budapest

Tel. : +36-1-795-1400
Web

Ministry of Human Capacities

Akadémia u. 3.
1054 Budapest

Tel. : +36-1-795-1200
Web

Ministry of National Development

Fu. 44-50
1011 Budapest

Tel. : +36-1-795-1700
Web

Ministry of National Development, Deputy State Secretariat for Environment and Energy Efficiency Operational Programmes

Váci út 45
H-1134 Budapest

Tel. : +36 1 238 6600

Ministry of National Economy, Managing Authority for Regional Development Programmes

József nádor tér 2-4.
1051 Budapest

Tel. : +36-1-795-1400
Web

Miniszterelnökség - Közigazgatási Programok Irányító Hatóságának vezetője


Tel. : + 36-40-638-638
Web

Ministry of National Economy, Managing Authority for Regional Development Programmes

József nádor tér 2-4.
1051 Budapest

Tel. : +36-1-795-1400
Web

Miniszterelnökség - Közigazgatási Programok Irányító Hatóságának vezetője


Tel. : + 36-40-638-638
Web

Ministry for National Economy, Danube Transnational Programme Managing Authority and Joint Secretariat

Honvéd street 13-15
H– 1051, Budapest

Tel. : +36 1 795 9193
E-mail. : danube@interreg-danube.eu

Web

Prime Minister’s Office - Department for International Affairs

Wesselényi u. 20-22
1077 Budapest

Tel. : +36 1 474 9269
Web

Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat for International Affairs

Wesselényi utca 20-22
1077 Budapest

Tel. : +36 1 474 92 69
Web

Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat for International Affairs

Wesselényi utca 20-22.
1077 Budapest

Tel. : +36 1 896 0249
E-mail. : info@skhu.eu

Web