Instytucje zarządzające

Państwa członkowskie zobowiązane są do zarządzania programami współfinansowanymi ze środków polityki spójności Wyznaczona do tego celu instytucja zarządzająca zapewnia informacje na temat programu, wyznacza projekty i monitoruje ich realizację. Wybierz kraj i zobacz, jakie instytucje zarządzające są odpowiedzialne w nim za nadzór nad projektami. Więcej informacji na temat programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) można znaleźć na stronie internetowej ESF.

Węgry

Ministry of National Economy, Managing Authority for Regional Development Programmes

József nádor
1051 Budapest

Tel. : +36-1-795-1400
Web

Ministry of Human Capacities

Akadémia u. 3.
1054 Budapest

Tel. : +36-1-795-1200
Web

Ministry of National Development

Fu. 44-50
1011 Budapest

Tel. : +36-1-795-1700
Web

Ministry of National Development, Deputy State Secretariat for Environment and Energy Efficiency Operational Programmes

Váci út 45
H-1134 Budapest

Tel. : +36 1 238 6600

Ministry of National Economy, Managing Authority for Regional Development Programmes

József nádor tér 2-4.
1051 Budapest

Tel. : +36-1-795-1400
Web

Miniszterelnökség - Közigazgatási Programok Irányító Hatóságának vezetője


Tel. : + 36-40-638-638
Web

Ministry of National Economy, Managing Authority for Regional Development Programmes

József nádor tér 2-4.
1051 Budapest

Tel. : +36-1-795-1400
Web

Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat for International Affairs

Wesselényi utca 20-22
1077 Budapest

Tel. : +36 1 474 92 69
Web

Ministry for National Economy, Danube Transnational Programme Managing Authority and Joint Secretariat

Honvéd street 13-15
H– 1051, Budapest

Tel. : +36 1 795 9193
E-mail. : danube@interreg-danube.eu

Web

Prime Minister’s Office - Department for International Affairs

Wesselényi u. 20-22
1077 Budapest

Tel. : +36 1 474 9269
Web

Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat for International Affairs

Wesselényi utca 20-22.
1077 Budapest

Tel. : +36 1 896 0249
E-mail. : info@skhu.eu

Web