Instytucje zarządzające

Państwa członkowskie zobowiązane są do zarządzania programami współfinansowanymi ze środków polityki spójności Wyznaczona do tego celu instytucja zarządzająca zapewnia informacje na temat programu, wyznacza projekty i monitoruje ich realizację. Wybierz kraj i zobacz, jakie instytucje zarządzające są odpowiedzialne w nim za nadzór nad projektami. Więcej informacji na temat programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) można znaleźć na stronie internetowej ESF.

Chorwacja

Ministry of Regional development and EU Funds,

Miramarska 22
HR 10 000 Zagreb

Web

Agency for Regional Development of the Republic of Croatia – Directorate for Managing Cooperation Programmes and Regional Development

Vlaška 108
10 000 Zagreb

Tel. : +385 1 6447-608
E-mail. : info@arr.hr

Web

Agency for Regional Development of the Republic of Croatia – Directorate for Managing Cooperation Programmes and Regional Development

Vlaška 108
10 000 Zagreb

Tel. : +385 1 6447-608
E-mail. : info@arr.hr

Web