Instytucje zarządzające

Państwa członkowskie zobowiązane są do zarządzania programami współfinansowanymi ze środków polityki spójności Wyznaczona do tego celu instytucja zarządzająca zapewnia informacje na temat programu, wyznacza projekty i monitoruje ich realizację. Wybierz kraj i zobacz, jakie instytucje zarządzające są odpowiedzialne w nim za nadzór nad projektami. Więcej informacji na temat programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) można znaleźć na stronie internetowej ESF.

Hiszpania

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas - Dirección General de Fondos Comunitarios

Paseo de la Castellana, 162
E-28071 Madrid

Tel. : +349 15835223
E-mail. : fondoscomunitarios@sepg.minhap.es

Web

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas - Subdirección General de Administración del FEDER

Paseo de la Castellana, 162
28071 MADRID

Tel. : +34 91 58 35 223
Web

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas - Subdirección General de Administración del FEDER

Paseo de la Castellana, 162
28071 MADRID

Tel. : +34 91 583 52 23
Web

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas - Subdirección General de Administración del FEDER

Paseo de la Castellana, 162
28071 MADRID

Tel. : +34 91 58 35 223
Web

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas - Subdirección General de Gestión del FEDER

Paseo de la Castellana, 162
28071 MADRID

Tel. : +3491 583 52 23
Web

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas - Subdirección General de Gestión del FEDER

Paseo de la Castellana, 162
28071 MADRID

Tel. : +3491 583 52 23
Web

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas - Subdirección General de Gestión del FEDER

Paseo de la Castellana, 162
28071 MADRID

Tel. : +3491 583 52 23
Web

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas - Subdirección General de Gestión del FEDER

Paseo de la Castellana, 162
28071 MADRID

Tel. : +3491 583 52 23
Web

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas - Subdirección General de Administración del FEDER

Paseo de la Castellana, 162
28071 MADRID

Tel. : +34 91 58 35 223
Web

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas - Subdirección General de Gestión del FEDER

Paseo de la Castellana, 162
28071 MADRID

Tel. : +3491 583 52 23
Web

Regional Government of the Canary Islands - Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea

C/ León y Castillo 200 - Edificio Servicios Múltiples III 4ª planta
35071 Las Palmas de Gran Canaria

Tel. : 928 89 94 00
Web

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas - Subdirección General de Gestión del FEDER

Paseo de la Castellana, 162
28071 MADRID

Tel. : +3491 583 52 23
Web

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas - Subdirección General de Gestión del FEDER

Paseo de la Castellana, 162
28071 MADRID

Tel. : +3491 583 52 23
Web

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas - Subdirección General de Gestión del FEDER

Paseo de la Castellana, 162
28071 MADRID

Tel. : +3491 583 52 23
Web

Ministry of Finance and Public Administration - Subdirectorate-General for ERDF Administration

Paseo de la Castellana, 162
28071 Madrid

Tel. : +34 91 583 52 23
Web

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas -Subdirección General de Administración del FEDER

Paseo de la Castellana, 162
28071 MADRID

Tel. : +34 91 583 52 23
Web

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas - Subdirección General de Administración del FEDER

Paseo de la Castellana, 162
28071 MADRID

Tel. : +34 91 583 52 23
Web

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas -Subdirección General de Administración del FEDER

Paseo de la Castellana, 162
28071 MADRID

Tel. : +34 91 583 52 23
Web

Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública - Subdirección General de Administración del FEDER

Paseo de la Castellana, 162
28071 MADRID

Tel. : +34 91 583 52 23
Web

Ministry of Finance and Public Administration - Subdirectorate-General for ERDF Administration

Paseo de la Castellana, 162
28071 Madrid

Tel. : + 34 91 583 52 23
Web

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas - Subdirección General de Administración del FEDER

Paseo de la Castellana, 162
28071 MADRID

Tel. : +34 91 583 52 23
Web

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas - Subdirección General de Administración del FEDER

Paseo de la Castellana, 162
28071 MADRID

Tel. : +34 91 583 52 23
Web

Working Community of the Pyrenees

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
E - 22700 JACA (Huesca)

Tel. : +34 974 36 31 00
E-mail. : info@poctefa.eu

Web

Spanish Ministry of Finance – Subdirección General de Cooperación Territorial Europea y Desarrollo Urbano

Paseo de la Castellana 162
28071 - Madrid

Web

Département de l'Economie, des Finances et de l'Emploi du gouvernement de Cantabrie

Immaculada Valencia Bayon
C/ Hernán Cortés, 9. 6ª Planta
E-39003 SANTANDER

E-mail. : isabelle.roger@interreg-sudoe.eu

Web