Instytucje zarządzające

Państwa członkowskie zobowiązane są do zarządzania programami współfinansowanymi ze środków polityki spójności Wyznaczona do tego celu instytucja zarządzająca zapewnia informacje na temat programu, wyznacza projekty i monitoruje ich realizację. Wybierz kraj i zobacz, jakie instytucje zarządzające są odpowiedzialne w nim za nadzór nad projektami.

Estonia

Ministry of Finance of the Republic of Estonia

Suur-Аmeerika 1
Тallinn 15006

Tel. : +372 611 3558
Web

Estonian Ministry of Finance

Suur-Ameerika 1
Tallinn 15006

Web