Instytucje zarządzające

Państwa członkowskie zobowiązane są do zarządzania programami współfinansowanymi ze środków polityki spójności Wyznaczona do tego celu instytucja zarządzająca zapewnia informacje na temat programu, wyznacza projekty i monitoruje ich realizację. Wybierz kraj i zobacz, jakie instytucje zarządzające są odpowiedzialne w nim za nadzór nad projektami.

Republika Czeska

Ministry for Regional Development of the Czech Republic

Staroměstské náměstí 6
110 15 Prague 1

Tel. : +420 224 861 791
E-mail. : info@mmr.cz

Web

Ministry of Education, Youth and Sports

Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Tel. : +420234811111
Web

Ministry of the Environment of the Czech Republic

Vršovická 1442/65
CZ-100 10 Praha 10

Tel. : +420 267 121 111
Web

Ministry of Transport of the Czech Republic

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 00 Praha 1

Tel. : +420 225 131 552
Web

Ministry of Industry and Trade

Politických vězňů 20
CZ 110 15 Praha

Tel. : +420 224 852 917
Web

Ministry for Regional Development of the Czech Republic

Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

Tel. : +420 22486 1379
Web

Odbor fondů EU - Magistrát hlavního města Prahy

PhDr. Jan Hauser
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

E-mail. : Jan.Hauser@praha.eu

Web

Ministry of Regional Development of the Czech Republic - European Territorial Cooperation Department

Mr Jiří HORÁČEK
Staroměstské náměstí 6
110 15 Prague 1

Tel. : +420 224 861 791
E-mail. : horjir@mmr.cz

Web