Instytucje zarządzające

Państwa członkowskie zobowiązane są do zarządzania programami współfinansowanymi ze środków polityki spójności Wyznaczona do tego celu instytucja zarządzająca zapewnia informacje na temat programu, wyznacza projekty i monitoruje ich realizację. Wybierz kraj i zobacz, jakie instytucje zarządzające są odpowiedzialne w nim za nadzór nad projektami.

Bułgaria

Ministry of Transport Coordination of Programmes and Projects Directorate

9 Djakon Ignatii Str.
BG-1000 Sofia

Tel. : 359 2 9409 421
Web

Ministry of Economy - European Funds for Competitiveness Directorate General

Sofia 21,
BG-1000 Sofia

Tel. : + 359 2 9329 220
Web

Ministry of Science and Education - General Directorate Structural Funds and Intenational Educational Programmes

Tsarigradsko Chausee 125 bl 5/1
Sofia 1113

Tel. : +359 2 46 76 100
Web

Ministry of Environment and Water - Directorate General

22, Maria Luiza blvd
1000 Sofia

Tel. : +359-2-940 66 88
E-mail. : ope@moew.government.bg

Web

Ministry of Regional Development and Public Works

17-19 St.St. Kiril i Metodi Str
1202 Sofia

Tel. : +359 2 9405 443
Web

Minister of Economy - Directorate-General European Funds for Competitiveness

21,
BG-1000 Sofia

Tel. : BG-1000 Sofia
Web

Ministry of Regional Development of the Republic of Bulgaria, External Borders Department

Kiril and Metodiy Str., No: 17-19,
1202, Sofia

Tel. : +359 2 9405 683
E-mail. : tcm_exbd@mrrb.government.bg

Web

Ministry of Regional Development of the Republic of Bulgaria, External Borders Department

Kiril and Metodiy Str., No: 17-19,
1202, Sofia

Tel. : +359 2 9405 683
E-mail. : tcm_exbd@mrrb.government.bg

Web

Ministry of Regional Development of the Republic of Bulgaria, External Borders Department

Kiril and Metodiy Str., No: 17-19
1202, Sofia

Tel. : +359 2 9405 683
E-mail. : tcm_exbd@mrrb.government.bg

Web