Instytucje zarządzające

Państwa członkowskie zobowiązane są do zarządzania programami współfinansowanymi ze środków polityki spójności Wyznaczona do tego celu instytucja zarządzająca zapewnia informacje na temat programu, wyznacza projekty i monitoruje ich realizację. Wybierz kraj i zobacz, jakie instytucje zarządzające są odpowiedzialne w nim za nadzór nad projektami.

Belgia

Vlaamse Beheersautoriteit Europese Structuurfondsen - Agentschap Ondernemen, Afdeling Europa Economie

Van Den Stockt, Werner
Koning Albert II-laan 35, bus 12
1030 Brussel

Tel. : 0032 (0)2 553 38 63
E-mail. : werner.vandenstockt@agentschapondernemen.be

Web

DSE – Afdeling ESF

Gasthuisstraat 31
1000 Brussel

Tel. : 02/546 22 11
Web

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Gospertstrasse 1
B - 4700 EUPEN

Tel. : +32 (0)87 78 96 21
Web

ACTIRIS

Boulevard Anspach 65
1000 Bruxelles

Tel. : +32 (0)2 505.14.35
Web

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Rue Ducale 7-9
1000 Bruxelles

Tel. : +32/(0)2/506.32.52
Web

Gouvernement Wallon, Ministre-Président de la Wallonie

Rue Mazy, 25-27
5100 Namur

Tel. : +32 (0)81.331.211
Web

Ministre Président du Gouvernement Wallon

Rue Mazy 25
5100 Jambes

Tel. : +32 (081) 33.14.95
Web

Provincie Antwerpen - Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid

Koningin Elisabethlei 22
B-2018 Antwerpen

Web

Wallonie-Bruxelles-International, Département Coopération territoriale européenne et Europe des voisins

Place Sainctelette 2
1080 Bruxelles

Tel. : +32-(0)2.421.82.11
E-mail. : wbi@wbi.be

Web