Instytucje zarządzające

Państwa członkowskie zobowiązane są do zarządzania programami współfinansowanymi ze środków polityki spójności Wyznaczona do tego celu instytucja zarządzająca zapewnia informacje na temat programu, wyznacza projekty i monitoruje ich realizację. Wybierz kraj i zobacz, jakie instytucje zarządzające są odpowiedzialne w nim za nadzór nad projektami. Więcej informacji na temat programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) można znaleźć na stronie internetowej ESF.

Belgia

Vlaamse Beheersautoriteit Europese Structuurfondsen – Agentschap Innoveren & Ondernemen, Afdeling Europa Economie

Van Den Stockt, Werner
Koning Albert II-laan 35, bus 12
1030 Brussel

Tel. : 0032 (0)2 553 38 63
E-mail. : werner.vandenstockt@vlaio.be

Web

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Rue Ducale 7-9
1000 Bruxelles

Tel. : +32/(0)2/506.32.52
E-mail. : feder@sprb.irisnet.be

Web

Gouvernement Wallon, Ministre-Président de la Wallonie

Rue Mazy, 25-27
5100 Namur

Tel. : +32 (0)81.331.211
E-mail. : christophe.mazza@gov.wallonie.be

Web

Wallonie-Bruxelles-International, Département Coopération territoriale européenne et Europe des voisins

Place Sainctelette 2
1080 Bruxelles

Tel. : +32-(0)2.421.82.11
E-mail. : wbi@wbi.be

Web

Provincie Antwerpen - Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid

Koningin Elisabethlei 22
B-2018 Antwerpen

Web