Kruimelpad

Beheersinstanties

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het beheer van de programma’s die worden ondersteund door het Cohesiebeleid. Een aangewezen beheersinstantie biedt informatie over het programma, selecteert de projecten en controleert de uitvoering. Selecteer een land om te zien welke organisaties verantwoordelijk zijn.

Slowakije

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Peter Viglaš
Hanulova 5/B
813 30 Bratislava

Tel. : +421-2-59374561
E-mail. : sekretariat.ssfeu@minedu.sk

Web

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte

Blijf in contact