Beheersinstanties

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het beheer van de programma’s die worden ondersteund door het Cohesiebeleid. Een aangewezen beheersinstantie biedt informatie over het programma, selecteert de projecten en controleert de uitvoering. Selecteer een land om te zien welke organisaties verantwoordelijk zijn.

Slowakije

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Peter Viglaš
Hanulova 5/B
813 30 Bratislava

Tel. : +421-2-59374561
E-mail. : sekretariat.ssfeu@minedu.sk

Web

Ministry of Environment of the Slovak Republic

Martin Huska
Namestie L. Stura 1
812 35 Bratislava

Tel. : +421 2 5956 2350
E-mail. : martin.huska@enviro.gov.sk

Web

Ministry of Transport, Construction and Regional Development of SR

Denisa Zilakova
Námestie slobody č. 6
810 05 Bratislava

Tel. : +421 25949 4111
E-mail. : denisa.zilakova@mindop.sk

Web

Ministry of Labour, Social Affairs and Family

Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava

Tel. : 02/ 2046 0000
Web

Government Office of the Slovak Republic

Namestie slobody 1
811 04 Bratislava

Tel. : +421 2 20925946
Web

Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic

Prievozská 2/B
825 25 Bratislava 26

Tel. : +421 2 5831 7242
Web

Ministry of Agriculture and Rural Development - Managing Authority for Interreg V-A Slovakia-Austria

Mr Milan Gál
Prievozská 2/B
SK-82525 Bratislava

E-mail. : milan.gal@land.gov.sk

Web

Ministry of Agriculture and Rural Development - Territorial Cooperation Department

Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

Web

Bratislava self-governing Region - INTERACT Department

Sabinovska 16
820 05 Bratislava 25

Tel. : +421 2 48 264 130
Web