Beheersinstanties

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het beheer van de programma’s die worden ondersteund door het Cohesiebeleid. Een aangewezen beheersinstantie biedt informatie over het programma, selecteert de projecten en controleert de uitvoering. Selecteer een land om te zien welke organisaties verantwoordelijk zijn. Voor programma’s gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds (ESF) kunt u terecht op de website van het ESF.

Slovenië

Republic of Slovenia Government Office for Development and European Cohesion Policy

Kotnikova 5
SI-1000 Ljubljana

Tel. : +386 1 400 36 80
E-mail. : gp.svrk@gov.si

Web

European Territorial Cooperation and Financial Mechanism Office - Cross-border programmes Management Division/ Government Office of the Republic of Slovenia for Development and European Cohesion Policy

Kotnikova 5
1000 Ljubjana

Web

Republika Slovenija Služba Vlade Rs Za Razvoj In Evropsko Kohezijsko Politiko

Ms Laura Lajh
Trubarjeva 11
SI – 2000 Maribor

Tel. : +386 (0)1 400 3150
E-mail. : laura.lajh@gov.si

Web

Government Office of the Republic of Slovenia for Development and European Cohesion Policy

Trubarjeva 11
SI-2000 Maribor

Tel. : +386 1 400 31 58
Web