Beheersinstanties

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het beheer van de programma’s die worden ondersteund door het Cohesiebeleid. Een aangewezen beheersinstantie biedt informatie over het programma, selecteert de projecten en controleert de uitvoering. Selecteer een land om te zien welke organisaties verantwoordelijk zijn.

Portugal

Agência para o Desenvolvimento e Coesão

Avenida 5 de Outubro, n° 153
1050-053 LISBOA

Tel. : 00351 218 814 000
Web