Beheersinstanties

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het beheer van de programma’s die worden ondersteund door het Cohesiebeleid. Een aangewezen beheersinstantie biedt informatie over het programma, selecteert de projecten en controleert de uitvoering. Selecteer een land om te zien welke organisaties verantwoordelijk zijn. Voor programma’s gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds (ESF) kunt u terecht op de website van het ESF.

Nederland

Samenwerkingsverband Noord Nederland

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Tel. : 00 31 50 52 24 900
E-mail. : info@snn.eu

Web

Province of Gelderland

Gebouw Prinsenhof A - Prinsenhof 3
6811 CE Arnhem

Tel. : 00 31 26 359 91 85
E-mail. : opoost@gelderland.nl

Web

City of Rotterdam

Wilhelminakade 179
3002 AN Rotterdam

Web

Province of Noord-Brabant Provinciehuis

Brabantlaan 1
5200 MC 's-Hertogenbosch

Tel. : 00 31 73 681 28 12
Web

Provincie Limburg, Gouvernement

Limburglaan 10
6229 GA Randwyck-Maastricht

Tel. : +31 43 389 99 99
Web