Beheersinstanties

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het beheer van de programma’s die worden ondersteund door het Cohesiebeleid. Een aangewezen beheersinstantie biedt informatie over het programma, selecteert de projecten en controleert de uitvoering. Selecteer een land om te zien welke organisaties verantwoordelijk zijn. Voor programma’s gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds (ESF) kunt u terecht op de website van het ESF.

Malta

Planning and priorities Coordination Division (PPCD) – Ministry for European Affairs and the Implementation of the Electoral Manifesto

Triq il-Kukkanja
MT-SVR 1411 Valletta

Tel. : +356 22001142
E-mail. : info.ppcd@gov.mt

Web

Planning and priorities Coordination Division (PPCD) – Ministry for European Affairs and the Implementation of the Electoral Manifesto

Triq il-Kukkanja,
MT-SVR 1411 Valletta

Tel. : +356 22001142
E-mail. : info.ppcd@gov.mt

Web