Beheersinstanties

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het beheer van de programma’s die worden ondersteund door het Cohesiebeleid. Een aangewezen beheersinstantie biedt informatie over het programma, selecteert de projecten en controleert de uitvoering. Selecteer een land om te zien welke organisaties verantwoordelijk zijn.

Luxemburg

La Direction de la politique régionale du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur

19-21, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Tel. : (+352) 247-84325
Web

Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire

26, rue Sainte-Zithe
L - 2763 Luxembourg

Tel. : +352 247-86100
Web

Ministry of Sustainable Development and Infrastructures Department for Spatial Planning and Development (DATER), Division for European Affairs

4, Place de l'Europe
L-2946 Luxembourg

Tel. : +352 247-86934
E-mail. : Thiemo.Eser@mat.etat.lu

Web