Vadošās iestādes

Par kohēzijas politikas atbalstu saņēmušo programmu pārvaldību atbild dalībvalstis. Pilnvarota vadošā iestāde sniedz informāciju par programmu, atlasa projektus un pārrauga to īstenošanu. Atlasiet valsti, lai uzzinātu, kuras ir atbildīgās iestādes.

Nīderlande

Samenwerkingsverband Noord Nederland

Postbus 779
9700 AT Groningen

Tel. : 00 31 50 52 24 900
Web