Vadošās iestādes

Par kohēzijas politikas atbalstu saņēmušo programmu pārvaldību atbild dalībvalstis. Pilnvarota vadošā iestāde sniedz informāciju par programmu, atlasa projektus un pārrauga to īstenošanu. Atlasiet valsti, lai uzzinātu, kuras ir atbildīgās iestādes.

Itālija

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Via Fornovo, 8
00192 Roma

Tel. : +39 (0)6 4683 5828
Web