Navigācijas ceļš

Vadošās iestādes

Par kohēzijas politikas atbalstu saņēmušo programmu pārvaldību atbild dalībvalstis. Pilnvarota vadošā iestāde sniedz informāciju par programmu, atlasa projektus un pārrauga to īstenošanu. Atlasiet valsti, lai uzzinātu, kuras ir atbildīgās iestādes.

Ungārija

Ministry of National Economy, Managing Authority for Regional Development Programmes

József nádor
1051 Budapest

Tel. : +36-1-795-1400
Web

ES reģionālā politika: Esiet informēts

Esiet informēti