Vadošās iestādes

Par kohēzijas politikas atbalstu saņēmušo programmu pārvaldību atbild dalībvalstis. Pilnvarota vadošā iestāde sniedz informāciju par programmu, atlasa projektus un pārrauga to īstenošanu. Atlasiet valsti, lai uzzinātu, kuras ir atbildīgās iestādes.

Horvātija

Ministry of Labour and Pension System

Petračićeva 4
HR - 10 000 Zagreb

Tel. : +385 1 36 96 464
Web

Ministry of Regional development and EU Funds,

Račkoga 6
HR 10 000 Zagreb

Web