Navigācijas ceļš

Vadošās iestādes

Par kohēzijas politikas atbalstu saņēmušo programmu pārvaldību atbild dalībvalstis. Pilnvarota vadošā iestāde sniedz informāciju par programmu, atlasa projektus un pārrauga to īstenošanu. Atlasiet valsti, lai uzzinātu, kuras ir atbildīgās iestādes.

Grieķija

Special Managing Authority for the Operational Programme “Technical Asistance”

Mitropoleos 3,
10557 Athes GR o

Tel. : + 30 210 3742001
Web

ES reģionālā politika: Esiet informēts

Esiet informēti