Vadošās iestādes

Par kohēzijas politikas atbalstu saņēmušo programmu pārvaldību atbild dalībvalstis. Pilnvarota vadošā iestāde sniedz informāciju par programmu, atlasa projektus un pārrauga to īstenošanu. Atlasiet valsti, lai uzzinātu, kuras ir atbildīgās iestādes.

Igaunija

Ministry of Finance of the Republic of Estonia

Suur-Аmeerika 1
Тallinn 15006

Tel. : +372 611 3558
Web

Ministry of Finance

Endla 13
Tallinn 10122

Web