Navigācijas ceļš

Vadošās iestādes

Par kohēzijas politikas atbalstu saņēmušo programmu pārvaldību atbild dalībvalstis. Pilnvarota vadošā iestāde sniedz informāciju par programmu, atlasa projektus un pārrauga to īstenošanu. Atlasiet valsti, lai uzzinātu, kuras ir atbildīgās iestādes.

Dānija

Erhvervsstyrelsen

Vejlsøvej 29
8600 Silkeborg

Tel. : 35 29 10 00
Web

ES reģionālā politika: Esiet informēts

Esiet informēti