Vadošās iestādes

Par kohēzijas politikas atbalstu saņēmušo programmu pārvaldību atbild dalībvalstis. Pilnvarota vadošā iestāde sniedz informāciju par programmu, atlasa projektus un pārrauga to īstenošanu. Atlasiet valsti, lai uzzinātu, kuras ir atbildīgās iestādes. Lai skatītu informāciju par Eiropas Sociālā fonda (ESF) programmām, lūdzu, apmeklējiet ESF vietni.

Austrija

Geschäftsstelle der Österreichischen Raumordnungskonferenz

Directors Mag. Johannes Roßbac
Ballhausplatz 1 (Hofburg)
A-1014 Wien

E-mail. : oerok@oerok.gv.at

Web

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Mr Andreas Weiß
Landhausplatz 1
A - 3109 St. Pölten

Tel. : +43 2742 9005 14260
E-mail. : andreas.weiss@noel.gv.at

Web

City of Vienna, Municipal Department for European Affairs - Unit for International Co-operation

Christiane Breznik
Schlesinger Platz 2-4
1080 Vienna

Tel. : 0043 1 4000 27060
E-mail. : christiane.breznik@wien.gv.at

Web

Regionalmanagement Burgenland GmbH - Verwaltungsbehörde Interreg V-A Österreich-Ungarn

Ms Tatjana Paar
Marktstraße 3
7000 Eisenstadt

Tel. : 7000 Eisenstadt
E-mail. : 7000 Eisenstadt

Web

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung - Direktion für Landesplanung, wirtschaftliche und ländliche Entwicklung - Managing Authority for Interreg V-A Austria-Bavaria

Markus Gneiß
Landhausplatz 1
4021 Linz

Web

Government Office of the Land Salzburg, Department 1 for Economy, Research and Tourism, unit 1.1

Südtirolerplatz 11
5020 Salzburg

Tel. : 0043 662 8042-3799
Web