Irányító hatóságok

A kohéziós politika keretében támogatott programok irányításáért a tagállamok felelősek. A programokkal kapcsolatos információszolgáltatást, a projektek kiválasztását és a megvalósítás nyomon követését a kijelölt irányító hatóság végzi. A kívánt ország kiválasztásával megtudhatja, hogy az adott országban mely szervezet látja el ezeket a feladatokat. Az Európai Szociális Alap (ESZA) programjaival kapcsolatos információkért keresse fel az ESZA webhelyét.

Szlovénia

Republic of Slovenia Government Office for Development and European Cohesion Policy

Kotnikova 5
SI-1000 Ljubljana

Tel. : +386 1 400 36 80
E-mail. : gp.svrk@gov.si

Web

European Territorial Cooperation and Financial Mechanism Office - Cross-border programmes Management Division/ Government Office of the Republic of Slovenia for Development and European Cohesion Policy

Kotnikova 5
1000 Ljubjana

Web

Republika Slovenija Služba Vlade Rs Za Razvoj In Evropsko Kohezijsko Politiko

Ms Laura Lajh
Trubarjeva 11
SI – 2000 Maribor

Tel. : +386 (0)1 400 3150
E-mail. : laura.lajh@gov.si

Web

Government Office of the Republic of Slovenia for Development and European Cohesion Policy

Trubarjeva 11
SI-2000 Maribor

Tel. : +386 1 400 31 58
Web