Irányító hatóságok

A kohéziós politika keretében támogatott programok irányításáért a tagállamok felelősek. A programokkal kapcsolatos információszolgáltatást, a projektek kiválasztását és a megvalósítás nyomon követését a kijelölt irányító hatóság végzi. A kívánt ország kiválasztásával megtudhatja, hogy az adott országban mely szervezet látja el ezeket a feladatokat.

Horvátország

Ministry of Labour and Pension System

Petračićeva 4
HR - 10 000 Zagreb

Tel. : +385 1 36 96 464
Web

Ministry of Regional development and EU Funds,

Račkoga 6
HR 10 000 Zagreb

Web