Irányító hatóságok

A kohéziós politika keretében támogatott programok irányításáért a tagállamok felelősek. A programokkal kapcsolatos információszolgáltatást, a projektek kiválasztását és a megvalósítás nyomon követését a kijelölt irányító hatóság végzi. A kívánt ország kiválasztásával megtudhatja, hogy az adott országban mely szervezet látja el ezeket a feladatokat. Az Európai Szociális Alap (ESZA) programjaival kapcsolatos információkért keresse fel az ESZA webhelyét.

Észtország

Ministry of Finance of the Republic of Estonia

Suur-Аmeerika 1
Тallinn 15006

Tel. : +372 611 3558
Web

Estonian Ministry of Finance

Suur-Ameerika 1
Tallinn 15006

Web