Irányító hatóságok

A kohéziós politika keretében támogatott programok irányításáért a tagállamok felelősek. A programokkal kapcsolatos információszolgáltatást, a projektek kiválasztását és a megvalósítás nyomon követését a kijelölt irányító hatóság végzi. A kívánt ország kiválasztásával megtudhatja, hogy az adott országban mely szervezet látja el ezeket a feladatokat.

Bulgária

Ministry of Labour and Social Policy

ул. Триадица №2
София 1051

Tel. : +359 2 8119 443
E-mail. : efipp@mlsp.government.bg

Web

Ministry of Transport Coordination of Programmes and Projects Directorate

9 Djakon Ignatii Str.
BG-1000 Sofia

Tel. : 359 2 9409 421
Web

yet to be announced


Ministry of Science and Education - General Directorate Structural Funds and Intenational Educational Programmes

Tsarigradsko Chausee 125 bl 5/1
Sofia 1113

Tel. : +359 2 46 76 100
Web

Ministry of Economy - European Funds for Competitiveness Directorate General

Sofia 21,
BG-1000 Sofia

Tel. : + 359 2 9329 220
Web