Navigacijski put

Upravna tijela

Zemlje članice zadužene su za upravljanje programima koji imaju podršku kohezijske politike. Odabrano upravno tijelo pruža informacije o programu, odabire projekte i prati njihovu provedbu. Odaberite zemlju i saznajte nazive zaduženih organizacija.

Ujedinjena Kraljevina

Welsh European Funding Office

Welsh Government, Rhydycar,
CF48 1UZ Merthyr Tydfil

Tel. : +44 845 010 3355
E-mail. : enquiries-wefo@wales.gsi.gov.uk

Web

Chief Executive of the Welsh European Funding Office

Welsh European Funding Office - Merthyr Tydfil Office - Rhydycar Business Park
Rhydycar - Merthyr Tydfil - CF48 1UZ

Web

European Support Unit Department of Enterprise, Trade & Investment

Massey Avenue
Belfast, BT4 2JP

Tel. : +44 28 905 29479
Web

Special EU Programmes Body

7th Floor, The Clarence West Building - 2 Clarence Street West
UK-BT2 7GP Belfast

E-mail. : info@seupb.eu

Web

Welsh European Funding Office

Welsh Government, Rhydycar, Merthyr Tydfil
CF48 1UZ, Wales, United Kingdom

Tel. : +44 845 010 3355
Web

Regionalna politika EU-a: Budite u tijeku

Ostanite povezani