Navigacijski put

Upravna tijela

Zemlje članice zadužene su za upravljanje programima koji imaju podršku kohezijske politike. Odabrano upravno tijelo pruža informacije o programu, odabire projekte i prati njihovu provedbu. Odaberite zemlju i saznajte nazive zaduženih organizacija.

Irska

Southern & Eastern Regional Assembly

Assembly House, O'Connell Street
Waterford, Ireland

Tel. : +353 051 860700
E-mail. : info@seregassembly.ie

Web

Regionalna politika EU-a: Budite u tijeku

Ostanite povezani