Navigatsioonitee

Korraldusasutused

Liikmesriigid vastutavad ühtekuuluvuspoliitikaga toetatavate programmide korraldamise eest.Määratud korraldusasutus pakub programmi kohta teavet, valib projekte ja korraldab järelevalvet selle rakendamise üle.Valige riik, et leida, millised organisatsioonid on vastutavad.

Itaalia

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Via Fornovo, 8
00192 Roma

Tel. : +39 (0)6 4683 5828
Web

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis

Püsige liinil