Διαχειριστικές αρχές

Τα Κράτη Μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση προγραμμάτων που στηρίζονται από την πολιτική συνοχή. Η καθορισμένη διαχειριστική αρχή παρέχει πληροφόρηση σχετικά με το πρόγραμμα, επιλέγει έργα και παρακολουθεί την υλοποίηση. Επιλέξτε μια χώρα για να δείτε ποιοι οργανισμοί είναι υπεύθυνοι. Για τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), παρακαλείστε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του ΕΚΤ.

Ηνωμένο Βασίλειο

Welsh European Funding Office

Welsh Government, Rhydycar,
CF48 1UZ Merthyr Tydfil

Tel. : +44 845 010 3355
E-mail. : enquiries-wefo@wales.gsi.gov.uk

Web

European Union Programmes Secretariat HM Government of Gibraltar

Bleak House, Bleak House Road, Europa,
GX11 1AA, Gibraltar

Tel. : +350 20073255
Web

Welsh European Funding Office

Welsh Government, Rhydycar,
CF48 1UZ Merthyr Tydfil

Tel. : +44 845 010 3355
E-mail. : enquiries-wefo@wales.gsi.gov.uk

Web

Scottish Government

3rd Floor, 5 Atlantic Quay 150 Broomielaw
Glasgow G2 8LU

Tel. : +44 300 244 1289
E-mail. : Future_funds_2020@scotland.gsi.gov.uk

Web

European Support Unit Department of Enterprise, Trade & Investment

Massey Avenue
Belfast, BT4 2JP

Tel. : +44 28 905 29479
Web

Department for Communities and Local Government - ERDF Programmes

https://www.gov.uk/european-st
ERDF Programmes
London, SW1P 4DF

Tel. : +44 303 444 6508
E-mail. : esif@communities.gov.uk

Web

SEUPB – The Special EU Programmes Body

2 Clarence Street West
Belfast BT2 7GP

Tel. : + 44 28 9026 6660
E-mail. : john.mccandless@seupb.eu

Web

Chief Executive of the Welsh European Funding Office

Welsh European Funding Office - Merthyr Tydfil Office - Rhydycar Business Park
Rhydycar - Merthyr Tydfil - CF48 1UZ

Web

Norfolk County Council, Economic Development and Strategy

County Hall, Martineau Lane,
Norfolk, NR1 2DL

Web

Special EU Programmes Body

7th Floor, The Clarence West Building - 2 Clarence Street West
UK-BT2 7GP Belfast

E-mail. : info@seupb.eu

Web