Διαχειριστικές αρχές

Τα Κράτη Μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση προγραμμάτων που στηρίζονται από την πολιτική συνοχή. Η καθορισμένη διαχειριστική αρχή παρέχει πληροφόρηση σχετικά με το πρόγραμμα, επιλέγει έργα και παρακολουθεί την υλοποίηση. Επιλέξτε μια χώρα για να δείτε ποιοι οργανισμοί είναι υπεύθυνοι. Για τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), παρακαλείστε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του ΕΚΤ.

Πολωνία

Ministry of Investment and Economic Development - Departament Programów Pomocowych

ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

Tel. : +48 22 273 78 00
E-mail. : sekretariatDPP@mr.gov.pl

Web

Ministry of Investment and Economic Development - Department of Infrastructural Programmes

ul. Wspólna 2/4
00-926 Warsaw

Tel. : +48 22 273 77 01
E-mail. : sekretariatDPI@mr.gov.pl

Web

Zarząd Województwa Warminsko-Mazurskiego

ul. Emilii Plater 1
PL - 10-562 Olsztyn

Tel. : +48 521 90 00
Web

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

Ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Web

Ministry of Investment and Economic Development - Department of Infrastructural Programmes

ul. Wspólna 2/4
00-926 Warsaw

Tel. : +48 22 273 77 01
E-mail. : sekretariatDPI@mr.gov.pl

Web

Ministry of Investment and Economic Development - Departament Programów Ponadregionalnych

ul. Wspólna 2/4
00-926 Warsaw

Tel. : +48 22 273 82 01
E-mail. : sekretariatDPP@mr.gov.pl

Web

Ministry of Investment and Economic Development, Poland Department of Digital Development

ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

Tel. : +48 22 273 75 01
E-mail. : sekretariatDRC@mr.gov.pl

Web

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

dr Maciej Zathej, Director
Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

E-mail. : maciej.zathey@umwd.pl

Web

Zarząd Województwa Łódzkiego obsługiwany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Polityki Regionalnej

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

Tel. : +48 42 663 30 92
E-mail. : pr@lodzkie.pl

Web

Council of the Kujawsko-Pomorskie voivodship - Marshal's Office of the Kujawsko-Pomorskie voivodship

Piotr, Calbecki
Plac Teatralny 2
PL-87-100 Torun

Tel. : +48 56 62 23 131
E-mail. : marszalek@kujawsko-pomorskie.pl

Web

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

ul. Podgórna 7
65 - 057 Zielona Góra

Tel. : +48 68 45 65 200
E-mail. : kancelaria.ogolna@lubuskie.pl

Web

Board of the Opolskie Voivodeship

ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Tel. : +48 35 46 64 07
Web

Zarząd Województwa Śląskiego

Ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Tel. : +48 32 207 82 90
E-mail. : marszal@slaskie.pl

Web

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

al. Niepodległości 34
PL - 61-714 Poznań

Tel. : 0048 61 626 66 66
E-mail. : kancelaria@umww.pl

Web

Board of the Swiętorkrzyskie Voivodeship

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

Web

Zarząd Województwa Lubelskiego

ul. Spokojna 4
20-074 Lublin

Tel. : 0048.81. 44.16.738
E-mail. : marszalek@lubelskie.pl , drpo@lubelskie.pl

Web

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Ul. Okopowa 21/27
80-810 GDAŃSK

Web

Ministry of Investment and Economic Development - Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju

ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

Tel. : (22) 273 81 01
E-mail. : sekretariatDIR@mr.gov.pl

Web

Zarząd Województwa Małopolskiego, Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi

ul. Basztowa 22
31 156 Krakow

Web

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

Tel. : +48 85 66 54 549
E-mail. : kancelaria@wrotapodlasia.pl

Web

Zarząd Województwa Podkarpackiego

Al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

E-mail. : marszalek@podkarpackie.pl

Web

Zarząd Województwa Mazowieckiego

ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

Tel. : (+48 22) 5979-100
E-mail. : urzad_marszalkowski@mazovia.pl

Web

Ministry of Investment and Economic Development

Ms Justyna Jakubowska
Wspólna 2/4
00-926 Warsaw

Web

Ministry of Investment and Economic Development

Ms Dorota Trapczynska
Wspólna 2/4
00-926 Warsaw

Web

Ministry of Investment and Economic Development

Ms Inga Kramarz
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

E-mail. : inga.kramarz@mr.gov.pl

Web