Διαδρομή πλοήγησης

Διαχειριστικές αρχές

Τα Κράτη Μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση προγραμμάτων που στηρίζονται από την πολιτική συνοχή. Η καθορισμένη διαχειριστική αρχή παρέχει πληροφόρηση σχετικά με το πρόγραμμα, επιλέγει έργα και παρακολουθεί την υλοποίηση. Επιλέξτε μια χώρα για να δείτε ποιοι οργανισμοί είναι υπεύθυνοι.

Ιταλία

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Via Fornovo, 8
00192 Roma

Tel. : +39 (0)6 4683 5828
Web

Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ: Μείνετε ενημερωμένοι

Κρατήστε επαφή