Διαδρομή πλοήγησης

Διαχειριστικές αρχές

Τα Κράτη Μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση προγραμμάτων που στηρίζονται από την πολιτική συνοχή. Η καθορισμένη διαχειριστική αρχή παρέχει πληροφόρηση σχετικά με το πρόγραμμα, επιλέγει έργα και παρακολουθεί την υλοποίηση. Επιλέξτε μια χώρα για να δείτε ποιοι οργανισμοί είναι υπεύθυνοι.

Ιρλανδία

Southern & Eastern Regional Assembly

Assembly House, O'Connell Street
Waterford, Ireland

Tel. : +353 051 860700
E-mail. : info@seregassembly.ie

Web

Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ: Μείνετε ενημερωμένοι

Κρατήστε επαφή