Διαχειριστικές αρχές

Τα Κράτη Μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση προγραμμάτων που στηρίζονται από την πολιτική συνοχή. Η καθορισμένη διαχειριστική αρχή παρέχει πληροφόρηση σχετικά με το πρόγραμμα, επιλέγει έργα και παρακολουθεί την υλοποίηση. Επιλέξτε μια χώρα για να δείτε ποιοι οργανισμοί είναι υπεύθυνοι. Για τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), παρακαλείστε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του ΕΚΤ.

Ουγγαρία

Ministry of National Economy, Managing Authority for Regional Development Programmes

József nádor
1051 Budapest

Tel. : +36-1-795-1400
Web

Ministry of Human Capacities

Akadémia u. 3.
1054 Budapest

Tel. : +36-1-795-1200
Web

Ministry of Human Capacities

Akadémia u. 3.
1054 Budapest

Tel. : +36-1-795-1200
Web

Ministry of National Development

Fu. 44-50
1011 Budapest

Tel. : +36-1-795-1700
Web

Ministry of National Development, Deputy State Secretariat for Environment and Energy Efficiency Operational Programmes

Váci út 45
H-1134 Budapest

Tel. : +36 1 238 6600

Miniszterelnökség - Közigazgatási Programok Irányító Hatóságának vezetője


Tel. : + 36-40-638-638
Web

Ministry of National Economy, Managing Authority for Regional Development Programmes

József nádor tér 2-4.
1051 Budapest

Tel. : +36-1-795-1400
Web

Ministry of National Economy, Managing Authority for Regional Development Programmes

József nádor tér 2-4.
1051 Budapest

Tel. : +36-1-795-1400
Web

Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat for International Affairs

Wesselényi utca 20-22
1077 Budapest

Tel. : +36 1 474 92 69
Web

Ministry for National Economy, Danube Transnational Programme Managing Authority and Joint Secretariat

Honvéd street 13-15
H– 1051, Budapest

Tel. : +36 1 795 9193
E-mail. : danube@interreg-danube.eu

Web

Prime Minister’s Office - Department for International Affairs

Wesselényi u. 20-22
1077 Budapest

Tel. : +36 1 474 9269
Web

Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat for International Affairs

Wesselényi utca 20-22.
1077 Budapest

Tel. : +36 1 896 0249
E-mail. : info@skhu.eu

Web