Διαχειριστικές αρχές

Τα Κράτη Μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση προγραμμάτων που στηρίζονται από την πολιτική συνοχή. Η καθορισμένη διαχειριστική αρχή παρέχει πληροφόρηση σχετικά με το πρόγραμμα, επιλέγει έργα και παρακολουθεί την υλοποίηση. Επιλέξτε μια χώρα για να δείτε ποιοι οργανισμοί είναι υπεύθυνοι. Για τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), παρακαλείστε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του ΕΚΤ.

Φινλανδία

Ministry of Employment and the Economy

Aleksanterinkatu 4, Helsinki
P.O. Box 32, FI-00023 GOVERNMENT, Finland

Tel. : +358 29 516001
E-mail. : kirjaamo@tem.fi

Web

Ministry of Employment and the economy

Aleksanterinkatu 4, Helsinki
P.O. Box 32, FI-00023 GOVERNMENT

Tel. : +358 29 516001
E-mail. : kirjaamo@tem.fi

Web

Department of Trade and Industry, Åland Government

Självstyrelsegården / P.O. Box 1060
AX-22111 Mariehamn, Åland

Tel. : +358 (0)18 25 000
Web

The Regional Council of South-West Finland

P.O. Box 273
20101 Turku

Web