Forvaltningsmyndigheder

Medlemsstaterne har ansvaret for forvaltning af programmer, der modtager støtte under samhørighedspolitikken. En udpeget forvaltningsmyndighed formidler information om programmet, udvælger projekter og overvåger gennemførelsen. Vælg et land for at finde ud af, hvilke organisationer der har ansvaret.

Belgien

Vlaamse Beheersautoriteit Europese Structuurfondsen - Agentschap Ondernemen, Afdeling Europa Economie

Van Den Stockt, Werner
Koning Albert II-laan 35, bus 12
1030 Brussel

Tel. : 0032 (0)2 553 38 63
E-mail. : werner.vandenstockt@agentschapondernemen.be

Web

DSE – Afdeling ESF

Gasthuisstraat 31
1000 Brussel

Tel. : 02/546 22 11
Web

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Gospertstrasse 1
B - 4700 EUPEN

Tel. : +32 (0)87 78 96 21
Web

Gouvernement Wallon, Ministre-Président de la Wallonie

Rue Mazy, 25-27
5100 Namur

Tel. : +32 (0)81.331.211
Web

Ministre Président du Gouvernement Wallon

Rue Mazy 25
5100 Jambes

Tel. : +32 (081) 33.14.95
Web

ACTIRIS

Boulevard Anspach 65
1000 Bruxelles

Tel. : +32 (0)2 505.14.35
Web

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Rue Ducale 7-9
1000 Bruxelles

Tel. : +32/(0)2/506.32.52
Web

Provincie Antwerpen - Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid

Koningin Elisabethlei 22
B-2018 Antwerpen

Web