Řídicí orgány

Členské státy odpovídají za řízení programů podporovaných z politiky soudržnosti. Určený řídicí orgán poskytuje informace o programu, vybírá projekty a monitoruje jejich realizaci. Chcete-li zjistit, které organizace nesou odpovědnost, vyberte konkrétní zemi.

Spojené

Welsh European Funding Office

Welsh Government, Rhydycar,
CF48 1UZ Merthyr Tydfil

Tel. : +44 845 010 3355
E-mail. : enquiries-wefo@wales.gsi.gov.uk

Web

Chief Executive of the Welsh European Funding Office

Welsh European Funding Office - Merthyr Tydfil Office - Rhydycar Business Park
Rhydycar - Merthyr Tydfil - CF48 1UZ

Web

European Support Unit Department of Enterprise, Trade & Investment

Massey Avenue
Belfast, BT4 2JP

Tel. : +44 28 905 29479
Web

Special EU Programmes Body

7th Floor, The Clarence West Building - 2 Clarence Street West
UK-BT2 7GP Belfast

E-mail. : info@seupb.eu

Web

Welsh European Funding Office

Welsh Government, Rhydycar, Merthyr Tydfil
CF48 1UZ, Wales, United Kingdom

Tel. : +44 845 010 3355
Web