Řídicí orgány

Členské státy odpovídají za řízení programů podporovaných z politiky soudržnosti. Určený řídicí orgán poskytuje informace o programu, vybírá projekty a monitoruje jejich realizaci. Chcete-li zjistit, které organizace nesou odpovědnost, vyberte konkrétní zemi.

Rumunsko

Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management POAT 2014-2020. Dmna Gabriela Teletin

Ms Luciana Cututiu
Bd. Ion Mihalache, nr 15-17, Tower Center.
București

Web

Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management POC 2014-2020

Ms Ioana Iulia Baz
Bd. Ion Mihalache, nr 15-17, Tower Center
București

Web

Ministerul Fondurilor Europene

Bd. Carol I, nr. 34-36, sector 2
Bucuresti

Tel. : 021 315 02 14/118

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Piata Revolutiei nr. 1A
București, sector 1

Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management LIOP

Bd. Ion Mihalache, nr 15-17, Tower Center
București

Web

Autoritatea de Management POR - Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice

Str. Apolodor nr. 17
Bucureşti, Sector 5

Tel. : (+40 37) 211 14 09
E-mail. : info@mdrap.ro

Web

Ministry of Regional Development and Public Administration - Managing Authority for Romania-Republic of Serbia IPA Cross-border Cooperation Programme

17, Apolodor Street, North Side, Sector 5
050741 Bucharest

Tel. : +40.372.111.309
E-mail. : romania-serbia@mdrt.ro

Web

Romanian Ministry for Regional Development and Public Administration

Str. Apolodor 17, Sector 5
050741 Bucharest

Web