Řídicí orgány

Členské státy odpovídají za řízení programů podporovaných z politiky soudržnosti. Určený řídicí orgán poskytuje informace o programu, vybírá projekty a monitoruje jejich realizaci. Chcete-li zjistit, které organizace nesou odpovědnost, vyberte konkrétní zemi.

Nizozemsko

Samenwerkingsverband Noord Nederland

Postbus 779
9700 AT Groningen

Tel. : 00 31 50 52 24 900
Web