Řídicí orgány

Členské státy odpovídají za řízení programů podporovaných z politiky soudržnosti. Určený řídicí orgán poskytuje informace o programu, vybírá projekty a monitoruje jejich realizaci. Chcete-li zjistit, které organizace nesou odpovědnost, vyberte konkrétní zemi. Programy financované z Evropského sociálního fondu (ESF) naleznete na webu ESF.

Malta

Planning and priorities Coordination Division (PPCD) – Ministry for European Affairs and the Implementation of the Electoral Manifesto

Triq il-Kukkanja
MT-SVR 1411 Valletta

Tel. : +356 22001142
E-mail. : info.ppcd@gov.mt

Web

Planning and priorities Coordination Division (PPCD) – Ministry for European Affairs and the Implementation of the Electoral Manifesto

Triq il-Kukkanja,
MT-SVR 1411 Valletta

Tel. : +356 22001142
E-mail. : info.ppcd@gov.mt

Web