Řídicí orgány

Členské státy odpovídají za řízení programů podporovaných z politiky soudržnosti. Určený řídicí orgán poskytuje informace o programu, vybírá projekty a monitoruje jejich realizaci. Chcete-li zjistit, které organizace nesou odpovědnost, vyberte konkrétní zemi.

Irsko

Southern & Eastern Regional Assembly

Assembly House, O'Connell Street
Waterford, Ireland

Tel. : +353 051 860700
E-mail. : info@seregassembly.ie

Web

Department of Education and Skills

Block 2, Floor 2, Marlborough Street
Dublin 1

Tel. : 01 889 2155
Web

Border, Midland and Western Regional Assembly

The Square, Ballaghaderreen, Co. Roscommon, Ireland

Tel. : +353 94 9862970
E-mail. : info@bmwassembly.ie

Web