Řídicí orgány

Členské státy odpovídají za řízení programů podporovaných z politiky soudržnosti. Určený řídicí orgán poskytuje informace o programu, vybírá projekty a monitoruje jejich realizaci. Chcete-li zjistit, které organizace nesou odpovědnost, vyberte konkrétní zemi.

Chorvatsko

Ministry of Labour and Pension System

Petračićeva 4
HR - 10 000 Zagreb

Tel. : +385 1 36 96 464
Web

Ministry of Regional development and EU Funds,

Račkoga 6
HR 10 000 Zagreb

Web