Řídicí orgány

Členské státy odpovídají za řízení programů podporovaných z politiky soudržnosti. Určený řídicí orgán poskytuje informace o programu, vybírá projekty a monitoruje jejich realizaci. Chcete-li zjistit, které organizace nesou odpovědnost, vyberte konkrétní zemi.

Kypr

Directorate General for European Programmes, Coordination and Development

Vyronos 29
1096 Nicosia

Tel. : 357 22602900
Web