Řídicí orgány

Členské státy odpovídají za řízení programů podporovaných z politiky soudržnosti. Určený řídicí orgán poskytuje informace o programu, vybírá projekty a monitoruje jejich realizaci. Chcete-li zjistit, které organizace nesou odpovědnost, vyberte konkrétní zemi.

Bulharsko

Ministry of Labour and Social Policy

ул. Триадица №2
София 1051

Tel. : +359 2 8119 443
E-mail. : efipp@mlsp.government.bg

Web