Řídicí orgány

Členské státy odpovídají za řízení programů podporovaných z politiky soudržnosti. Určený řídicí orgán poskytuje informace o programu, vybírá projekty a monitoruje jejich realizaci. Chcete-li zjistit, které organizace nesou odpovědnost, vyberte konkrétní zemi. Programy financované z Evropského sociálního fondu (ESF) naleznete na webu ESF.

Bulharsko

Ministry of Transport, Information Technology and Communications - Programme and Project Coordination Directorate

"Dyakon Ignatii" street № 7-9
BG-1000 Sofia

Tel. : + 359 2 9409 421
E-mail. : gvassileva@mtitc.government.bg

Web

Ministry of Economy - European Funds for Competitiveness Directorate General

"6th September" street №21
Sofia 1000

Tel. : +359 2 80 75 336
E-mail. : priemna@mi.government.bg

Web

Ministry of Science and Education - General Directorate Structural Funds and Intenational Educational Programmes

Tsarigradsko Chausee 125 bl 5/1
Sofia 1113

Tel. : +359 2 46 76 100
Web

Ministry of environment and water of Bulgaria - Directorate General "Operational Programme Environment"

"William Gladstone" street №67
1000 Sofia

Tel. : +359 2 940 67 06
E-mail. : ope@moew.government.bg

Web

Ministry of Regional Development and Public Works

17-19 St.St. Kiril i Metodi Str
1202 Sofia

Tel. : +359 2 9405 443
E-mail. : DNikolova@mrrb.government.bg

Web

Minister of Economy - Directorate-General European Funds for Competitiveness

"6th September" street №21
BG-1000 Sofia

Tel. : Tel.: + 359 2 80 75 336
E-mail. : priemna@mi.government.bg

Web

Ministry of Regional Development of the Republic of Bulgaria, External Borders Department

Kiril and Metodiy Str., No: 17-19,
1202, Sofia

Tel. : +359 2 9405 683
E-mail. : tcm_exbd@mrrb.government.bg

Web

Ministry of Regional Development of the Republic of Bulgaria, External Borders Department

Kiril and Metodiy Str., No: 17-19,
1202, Sofia

Tel. : +359 2 9405 683
E-mail. : tcm_exbd@mrrb.government.bg

Web

Ministry of Regional Development of the Republic of Bulgaria, External Borders Department

Kiril and Metodiy Str., No: 17-19
1202, Sofia

Tel. : +359 2 9405 683
E-mail. : tcm_exbd@mrrb.government.bg

Web