Управляващи органи

Държавите членки отговарят за управлението на програмите, които получават подкрепа от политиката на сближаване. Назначеният управляващ орган предоставя информация за програмата, избира проекти и контролира изпълнението. Изберете държава, за да научите кои са отговорните организации. За програми на Европейския социален фонд (ЕСФ) посетете сайта на ЕСФ.

Полша

Ministry of Investment and Economic Development - Departament Programów Pomocowych

ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

Tel. : +48 22 273 78 00
E-mail. : sekretariatDPP@mr.gov.pl

Web

Ministry of Investment and Economic Development - Department of Infrastructural Programmes

ul. Wspólna 2/4
00-926 Warsaw

Tel. : +48 22 273 77 01
E-mail. : sekretariatDPI@mr.gov.pl

Web

Zarząd Województwa Warminsko-Mazurskiego

ul. Emilii Plater 1
PL - 10-562 Olsztyn

Tel. : +48 521 90 00
Web

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

Ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Web

Ministry of Investment and Economic Development - Departament Programów Ponadregionalnych

ul. Wspólna 2/4
00-926 Warsaw

Tel. : +48 22 273 82 01
E-mail. : sekretariatDPP@mr.gov.pl

Web

Ministry of Investment and Economic Development, Poland Department of Digital Development

ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

Tel. : +48 22 273 75 01
E-mail. : sekretariatDRC@mr.gov.pl

Web

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

dr Maciej Zathej, Director
Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

E-mail. : maciej.zathey@umwd.pl

Web

Zarząd Województwa Łódzkiego obsługiwany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Polityki Regionalnej

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

Tel. : +48 42 663 30 92
E-mail. : pr@lodzkie.pl

Web

Council of the Kujawsko-Pomorskie voivodship - Marshal's Office of the Kujawsko-Pomorskie voivodship

Piotr, Calbecki
Plac Teatralny 2
PL-87-100 Torun

Tel. : +48 56 62 23 131
E-mail. : marszalek@kujawsko-pomorskie.pl

Web

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

ul. Podgórna 7
65 - 057 Zielona Góra

Tel. : +48 68 45 65 200
E-mail. : kancelaria.ogolna@lubuskie.pl

Web

Board of the Opolskie Voivodeship

ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Tel. : +48 35 46 64 07
Web

Zarząd Województwa Śląskiego

Ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Tel. : +48 32 207 82 90
E-mail. : marszal@slaskie.pl

Web

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

al. Niepodległości 34
PL - 61-714 Poznań

Tel. : 0048 61 626 66 66
E-mail. : kancelaria@umww.pl

Web

Board of the Swiętorkrzyskie Voivodeship

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

Web

Zarząd Województwa Lubelskiego

ul. Spokojna 4
20-074 Lublin

Tel. : 0048.81. 44.16.738
E-mail. : marszalek@lubelskie.pl , drpo@lubelskie.pl

Web

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Ul. Okopowa 21/27
80-810 GDAŃSK

Web

Ministry of Investment and Economic Development - Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju

ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

Tel. : (22) 273 81 01
E-mail. : sekretariatDIR@mr.gov.pl

Web

Zarząd Województwa Małopolskiego, Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi

ul. Basztowa 22
31 156 Krakow

Web

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

Tel. : +48 85 66 54 549
E-mail. : kancelaria@wrotapodlasia.pl

Web

Zarząd Województwa Podkarpackiego

Al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

E-mail. : marszalek@podkarpackie.pl

Web

Zarząd Województwa Mazowieckiego

ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

Tel. : (+48 22) 5979-100
E-mail. : urzad_marszalkowski@mazovia.pl

Web

Ministry of Investment and Economic Development

Ms Dorota Trapczynska
Wspólna 2/4
00-926 Warsaw

Web

Ministry of Investment and Economic Development

Ms Justyna Jakubowska
Wspólna 2/4
00-926 Warsaw

Web

Ministry of Investment and Economic Development

Ms Inga Kramarz
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

E-mail. : inga.kramarz@mr.gov.pl

Web