Навигационна пътека

Управляващи органи

Държавите членки отговарят за управлението на програмите, които получават подкрепа от политиката на сближаване. Назначеният управляващ орган предоставя информация за програмата, избира проекти и контролира изпълнението. Изберете държава, за да научите кои са отговорните организации.

Люксембург

La Direction de la politique régionale du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur

19-21, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Tel. : (+352) 247-84325
Web

Ministry of Sustainable Development and Infrastructures Department for Spatial Planning and Development (DATER), Division for European Affairs

4, Place de l'Europe
L-2946 Luxembourg

Tel. : +352 247-86934
E-mail. : Thiemo.Eser@mat.etat.lu

Web

Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire

26, rue Sainte-Zithe
L - 2763 Luxembourg

Tel. : +352 247-86100
Web

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани

Останете на линия