Управляващи органи

Държавите членки отговарят за управлението на програмите, които получават подкрепа от политиката на сближаване. Назначеният управляващ орган предоставя информация за програмата, избира проекти и контролира изпълнението. Изберете държава, за да научите кои са отговорните организации.

Естония

Ministry of Finance of the Republic of Estonia

Suur-Аmeerika 1
Тallinn 15006

Tel. : +372 611 3558
Web

Ministry of Finance

Endla 13
Tallinn 10122

Web