Tato stránka byla uložena do archívu 12/08/2009
12/08/2009
Print versionDecrease textIncrease text

Vaše příspěvky: ochrana osobních údajů:

Vaše příspěvky: ochrana osobních údajů

Komise zveřejnila pro informaci zúčastněných stran všechnypříspěvky od institucí i soukromých osob na internetových stránkách věnovaných emisím CO2 z automobilů, neuvedl-li odesílatel výslovně, že se zveřejněním nesouhlasí.

Příspěvky od soukromých osob jsou však na stránkách Komise zveřejňovány v zásadě jen anonymně , tzn. bez jména a kontaktních údajů odesílatele a pouze s uvedením země. Soukromé osoby, které si přály, aby Komise spolu s jejich příspěvkem zveřejnila i jejich jméno a kontaktní údaje, byly vyzvány, aby tak u svého příspěvku výslovně uvedly.

Komise příspěvky zveřejnila v takové podobě, v jaké je obdržela. Příspěvky by proto neměly obsahovat důvěrné informace.

Na konzultaci se vztahovala pravidla pro ochranu osobních údajů. Prohlášení o ochraně osobních údajů

uvádí, jak bylo s vašimi osobními údaji naloženo.

Další informace o postupu, na jehož začátku je konzultace a jenž by měl vyústit v přijetí právního předpisu, jsou k dispozici zde: http://ec.europa.eu/environment/air/transport/co2/co2_home.htm

Poslední aktualizace: 18/02/2009  |Začátek stránky