Ta spletna stran je bila arhivirana (12/08/2009)
12/08/2009
Print versionDecrease textIncrease text

Javno posvetovanje o izvajanju prenovljene strategije za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih in lahkih tovornih vozil

Evropska komisija je 7. februarja 2007 objavila dve sporočili „Rezultati pregleda strategije Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil in lahkih tovornih vozil“ in „Konkurenčen ureditveni okvir za avtomobilsko industrijo v 21. stoletju“. Iz sporočil je razvidno, da se je Komisija odločila za celosten pristop za dosego cilja, tj. da bi do leta 2012 emisije ogljikovega dioksida novih vozil znašale 120 g/km.

Predlog Komisije vsebuje naslednje cilje:

„Komisija si bo s celostnim pristopom prizadevala za dosego cilja 120 g CO2/km do leta 2012. To je mogoče doseči s povezavo ukrepov EU in ukrepov držav članic. Komisija bo po možnosti leta 2007 in najpozneje do sredine leta 2008 predlagala zakonodajni okvir za obvezno zmanjšanje emisij CO2, da bi z izboljšavo tehnologije motornih vozil do leta 2012 EU dosegla cilj 130g/km za nov vozni park in nadaljnjo zmanjšanje v višini 10 g/km CO2 ali enakovredno zmanjšanje CO2, če bo to tehnično potrebno, z drugimi tehnološkimi izboljšavami in s povečano uporabo biogoriv ter zlasti z:

  1. določitvijo minimalnih zahtev učinkovitosti za klimatske naprave;
  2. obvezno vgradnjo sistemov za nadzor tlaka pnevmatik;
  3. določitvijo najvišjih mej kotalnega upora pnevmatik v EU za pnevmatike na osebnih vozilih in lahkih gospodarskih vozilih;
  4. uporabo indikatorjev prestavnega položaja, pri čemer bo upoštevala, do kakšne mere potrošniki med dejansko vožnjo te naprave tudi uporabljajo;
  5. učinkovitejšo porabo goriva pri lahkih gospodarskih vozilih (kombijih) s ciljem doseči 175 g/km CO2 do leta 2012 in 160 g/km CO2 do leta 2015;
  6. povečano uporabo biogoriv, kar bo zmanjšalo vpliv na okolje.

Zgoraj navedeno bo mogoče izmeriti, spremljati in oceniti, prav tako pa ne bo dvojnega štetja zmanjšanja emisij CO2.

Poleg zakonodajnega okvira bi morala strategija Komisije za zmanjšanje emisij CO2 spodbuditi tudipodobnoprizadevanje tudipri drugih prevoznih sredstvih (težka tovorna vozila itd.), pri državahčlanicah (obdavčenje na področju CO2 in druge davčne spodbude, uporaba javnih naročil, upravljanje prometa, infrastruktura itd.) inpripotrošnikih (ozaveščena izbira vozila, odgovorno vedenje med vožnjo).“

Pobuda se umešča v širši kontekst boja proti podnebnim spremembam. Avtomobili so pomembni del vsakdanjika večjega števila evropskih prebivalcev. Raba avtomobila pomembno vpliva na podnebne spremembe, saj prispeva 12 % vseh emisij ogljikovega dioksida (CO2) v EU. Zato se je Evropska unija zavezala, da bo znatno znižala emisije toplogrednih plinov in povečala energetsko učinkovitost. Vsi pomembni gospodarski sektorji naj bi tudi prispevali k dosegi teh ciljev.

Potek od posvetovanja do priprave dokončne zakonodaje lahko spremljate na spletišču: http://ec.europa.eu/environment/air/transport/co2/co2_home.htm

Zadnja sprememba: 16/02/2009  |Na vrh